02 114 3616

ระบบการจัดตารางการผลิต

Advanced Production Scheduling
ผู้ใช้ทุกคนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ตามเวลาจริง

  เริ่มการวางแผนตอนนี้เลย!


  โปรแกรมการวางแผน
  และการควบคุมการผลิต


  การบริหารเวลา
  ในการผลิต

  ระบบ
  บูรณาการ

  ระบบการผลิต

  ฉันต้องการขอบคุณ infoBoard และพนักงานของคุณสำหรับบริการที่ดีและช่วยให้เราสามารถใช้งาน infoBoard ได้สำเร็จ

  Supachot Wangchida
  Wangpack Co., Ltd. (Thailand)

  infoBoard เป็นส่วนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนของเราประสบความสำเร็จ

  Geoff Dodd
  Industrial Workwear Ltd. (USA)

  โปรแกรม infoBoard ทำให้ตอนนี้เรามีเครื่องมือที่เราสามารถจัดการการวางแผนทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

  Krügel GmbH (Germany)
  +
  ปีแห่งประสบการณ์
  +
  ลูกค้าประจำมากกว่าคน
  1
  สำนักงานแห่งทั่วโลก
  0 +
  การติดตั้งมากกว่าครั้ง